ЛЯЛЬКИ

вчДіата илишпо ігкираш. У Світлани илясиц. Зоя илашпо віпниак. А Катя — тикока. іДтвача дупіть до люмавік. Вони капожуьт каузк. Маюлик дубуть діар.

Підказки. Казку, котика, пошили.

 

КОШЕНЯ 

ятіДм дапоруваил конешя. коиМал та дріАнйко граьсяют з мин. У зиМурка лібі алпик і метний сионк. іВн билють ломоко та биур.

Підказки. Подарували, Андрійко, Мурзика.

 

НАВЕСНІ 

Ось і петіл дін. ітиД нялиз апльта та пакиш.аЗвохали никовза та асин. Дореб у ісіл! ітиД ругтом жабіть дути. лопХч иик та вчдіакат граьют у мжиурк.

Підказки. Шапки, гуртом, жмурки, сани.

 

ГОЛУБИ 

Біял хаит огвідничак. луГоби лююткь ромк. диОн погуб ісв ан ґаонк. ніВ чнируй. лоГуб з урк люєк рхтиик лібах га рукпу.

Підказка. Ґанок, годівничка, ручний, крихти.

 

КЕДР

еКрд - ереодв гаерн та совике. вобурСт уердак стийовт та рямийп. ілкиГ нхпусаті від гоолк. І аневсін, й уілтук, і зивмку, і овсеин лігик едрак еленіз.

Підказки. Пухнасті, кедр, товстий.

 

ЛУГ

лийпТе еньд. уЛг — кя ірзонкольоворий икимл. сьО ан лібу морашук ісв вірцукн. аНд бабкулькою руклжяє бділкаж. Чуит вдінкіз сініп тпаіхв.

 

СНІГУР

У нісураг рудакг чеворан. зДьоб у нісураг стовийт.

ніСург баєовд кушиш. нВі дістєа анісння. ніСург виже

уанс змивку. літукВ івн івділтєа.

Підказки. Довбає, грудка, дістає.холпчі

 

ЩИГЛИК

В віакна є гикщил. нВі півсає. віакно аєд глиукищ нозер. гикЩил зивкодхолпчиак. сніНаве каївно ившірив пувистити глищика ан люво. нВі ідчивнив вніко. гликЩи тіполев, та нпоувервяс домоду. ківаон сапоивд глиакищ в клікту.

Підказки. Зерно, повернувся, звик.

 

ПОЛКАН 

Біял онкури дисить Полкан. нВі лийз. неьВд боаска писть у нокуір. чіонВ олПанк дисить іляб ґаунк. олПакн гавкєа ан жичух. нВі оохроєян ахут.

Підказки. Конури, охороняє, ґанку.

 

КІТ 

ивЖ у Федора ітк. валиЗ тоак Пушок. увБ нві арнийг, вістххнапустий. Дроеб мвів шоПку шимей вилоти. льіТик роТхи шелзаестить у уктук — шуПок жев амт. єуЧ ітк бздоич.

Підказки. Здобич, чує, гарний.

 

ЗАЙЧИК

Тота рипінс домудо цязай. чикайЗ ивж у ашакС юсв мизу. коСаш вадав цівеайз ормкув та купасту. аНсевні холпчик пувистви цязай ан люов.

Підказки. Волю, моркву, приніс.

 

НАВЕСНІ 

оСь і петіл дін. ітиД нялиз апльта та пакиш.аЗвохали никовза та асин. Дореб у ісіл! ітиД ругтом жабіть дути. лопХч иик та вчдіакат граьют у мжиурк.

Підказки. Шапки, гуртом, жмурки, сани.

 

Мовні приклади

ШАР + ЛАЮ-РЮ + Ш = Ш....А..

КУ+РМ + КАЯ-МЯ = К..Р ..А

СТОР + ЛИЮ - РЮ + ЦЯ = СТ..Л..ЦЯ

ЛЬО + ТА+ЧИР- АР + К= ЛЬО К

КОУ + ВИА + ЛЬ-УИ= К.. ..АЛ..

ПИО + ШУТ + А-ИУ = П .. Ш .. ..

ЛЮР + ДИЮ + НА - РЮ = .. Ю .. .. НА

ХАВ + ТЕК + А-ВЕ = ..А.. ..А

ВУБЛИ + ЦЕ + Я-БЕ= ВУ .. .. Ц ..

КОС + РТО - СТ + ВА= КО .. О .. А

СИП + НИИ - ПИ + ЦЯ = СИ Я

ХУЖ + СЮТ - ЖЮ + КА = ХУ А

Щ + ВІТ + УКА - ВУ - ..І.. ..А

ЧАФ + ЙО - ФО + НИК = ..АЙ.. ..К

САЧ + ЛАЯ-ЧЯ + Т = С..Л..Т

ГАП + ЗЕ + ТАО- ПО= ГА.. Е .. ..

КЕ + АУР-ЕУ + ТА = К.. Р....

АСК + ФИА - КИ + ЛЬТ = АС. ..ЛЬ.. Н

КО + ЛИЕ-ОИ + Н = К.. .. Н

ПЯС + ТУ-ЯСТ + Х = ..У.. Г

ЗО + ЕР-ЗЕ + А= Г..Р..

ЮЗ + ГВУ-ЮГ + К = .. ..УК

КАБ + НВА-БВ + Т = ..А..А

ВЛІ + УД-ЛУ + РО = В..Д..

ЕД + ТУ- ЕТ+Ш=.. .. Ш

ОМ + РЕ-ОР + Д = …Е…

АОТ + ЛУЕ - ОУ + Т = АТ .. … Т

ЮМ + АРП - ЮП + Ш = М … … Ш

ЗИІ + ЛРК-ИЛ+А = ЗІ … .. ..

НК + ТРА - НТ + Н= КР .. ..

МУ + АРИ - УР + КА = М .. .. К ..

ЛИ + АМС - ИС + ПА = .. А .. П ..

Деформовані тексти

Ріпка

По-са-див ді-дусь ріп-ку. Ви-рос-ла ріп-ка ве-ли-ка — пре-ве-ли-ка. Став ді-дусь ріп-ку із зем-лі тяг-ти. Тяг-не — по-тяг-не — ви-тяг-ти не мо-же.
По-кли-кав ді-дусь на по-міч ба-бу-сю. Ба-бу-ся за ді-ду-ся, ді-дусь за ріп-ку: тяг-нуть — по-тяг-нуть — ви-тяг-ти не можуть.
По-кли-ка-ла ба-бу-ся внуч-ку. Внуч-ка за ба-бу-сю, ба-бу-ся за ді-ду-ся, ді-дусь за ріп-ку: тяг-нуть — по-тяг-нуть — ви-тяг-ти не мо-жуть.
По-кли-ка-ла внуч-ка Жуч-ку. Жуч-ка за внуч-ку, внуч-ка за ба-бу-сю, ба-бу-ся за ді-ду-ся, ді-дусь за ріп-ку: тяг-нуть — по-тяг-нуть —ви-тяг-ти не мо-жуть.
По-кли-ка-ла Жуч-ка Мур-ку. Мур-ка за Жуч-ку, Жуч-ка за внуч-ку, внуч-ка за ба-бу-сю, ба-бу-ся за ді-ду-ся, ді-дусь за ріп-ку: тяг-нуть — по-тяг-нуть — ви-тяг-ти не мо-жуть.
По-кли-ка-ла Мур-ка миш-ку. Миш-ка за Мур-ку, Мур-ка за Жучку, Жуч-ка за внуч-ку, внуч-ка за ба-бу-сю, ба-бу-ся за ді-ду-ся, дідусь за ріп-ку: тяг-нуть — по-тяг-нуть — та й ви-тяг-ли ріп-ку!

Дід та баба

Жи-ли со-бі дід та ба-ба, та бу-ла в них ку-роч-ка ря-ба. Зне-сла ку-роч-ка я-єч-ко.
Дід бив — не роз-бив, ба-ба би-ла — би-ла — не роз-би-ла.
Миш-ка біг-ла, хвос-ти-ком за-че-пи-ла, я-єч-ко по-ко-ти-ло-ся та й роз-би-ло-ся.
Дід пла-че, ба-ба пла-че, а ку-роч-ка куд-ку-да-че:
— Не плач, ді-ду, не плач, ба-бо, зне-су вам яй-це не прос-те, а зо-ло-те.